Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
1 year ago

Bộ Nội Vụ thông báo những điều kiện bắt buộc khi muốn nhập quốc tịch Anh quốc

Những tiêu chuẩn chung để được quyền nhập Quốc tịch Anh bao gồm:

– Bạn phải trên 18 tuổi
– Bạn phải muốn và có ý định tiếp tục sinh sống ở Anh.
– Bạn cần phải giao tiếp bằng tiếng Anh.
– Bạn cần phải có kiến thức chung về cuộc sống ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...