Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
1 year ago

Những từ vựng viết giống mà nghĩa khác nhau đến mức cười bò giữa tiếng Anh-Mỹ và Anh-Úc

Bạn có biết rằng người Úc và người Mỹ có những từ Tiếng Anh tuy viết giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược đến mức hài hước?

Vào thế ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...