Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
1 year ago

Quyền lợi của công dân trong Châu Âu

Nếu bạn là công dân của các nước nằm trong khối EEA hoặc công dân Thuỵ Sĩ, bạn sẽ có quyền đến Anh sinh sống và làm việc nếu:

Bạn đến đây để làm việc ( 1 số trường hợp phải xin giấy cho phép đi làm)

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...