Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
1 year ago

Từ nay người xin tị nạn sẽ phải trả lời Bộ Câu hỏi Khảo sát Thông tin Sơ bộ

Bộ Nội vụ đang bắt đầu tiến hành cung cấp “Bộ câu hỏi khảo sát thông tin sơ bộ” (Preliminary Information Questionnaire) cho một số người vừa xin tị nạn – nhưng hiện bộ câu hỏi này không phải là bắt ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...