Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
1 year ago

Top 10 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới 2019

Dưới đây là 10 quốc gia mạnh nhất trên thế giới, dựa trên phân tích của US News & World Report.

1. Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Nó có nền kinh tế lớn nhất ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...