Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
8 months ago

ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO SINH VIÊN VIỆT HỌC TIẾNG ANH 10 NĂM VẪN CHƯA THÀNH THẠO

Một học sinh Việt Nam học tiếng Anh trung bình từ 7 tới 10 năm, tuy nhiên số lượng học sinh có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ ở mức gần 20%. Đâu là lý do dẫn đến thực trạng này và làm thế nào để rút ngắn được thời gian học tiếng Anh cho học sinh Việt?

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...