Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

GO2UK VN
8 months ago

VIỆT NAM XẾP THỨ MẤY TRONG KHU VỰC VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH?

Đa phần các quốc gia thuộc khu vực châu Á đều xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai để học và giao tiếp. Vậy Việt Nam xếp thứ mấy so với các quốc gia trong khu vực?

Chủ đề so sánh trình độ tiếng Anh của Việt Nam và các nước trong khu vực có vẻ chưa bao giờ hết hot bạn nhỉ. Đã c ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...