Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

University of Cambridge
5 years ago
Đại học Durham, Anh

 

Đại học Durham là 1 ngôi trường đặc biệt - với truyền thống lâu đời và giá trị hiện đại. Chúng tôi theo đuổi sự khác biệt về nghiên cứu và học bổng, và cam kết để truyền tải tốt nhất kiến thức, khía cạnh giáo dục. Sự nghiên cứu và học bổng của trường phủ khắp các châu lục. Chúng tôi tự hào là nền học giả quốc tế phản ánh tham vọng của khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi thúc đẩy sự tham gia cá nhân, cung cấp nền giáo dục khép kín mà sinh viên, cựu sinh viên đạt được kiến thức cũng như kỹ năng cá nhân để phát triển.

Quy mô nhân lực và tiếp cận toàn cầu

Chúng tôi là 1 cộng đồng hỗ trợ sinh viên, nhân viên theo 1 cách khác biệt .

Tự do suy nghĩ, tranh luận

Chúng tôi trân trọng ý tưởng mới và thúc đẩy tìm hiểu kiến thức trong môi trường thú vị.

Truyền thống và hiện đại

Chúng tôi phản ảnh chặng đường gần 2 thế kỷ về việc giảng dạy và trao học bổng ở trường cao đẳng trong khi chương trình nghị sự quốc tế và hình dạng nghiên cứu ngày nay.

Đoàn thể và sự đa dạng

Chúng tôi cung cấp cơ hội cho sinh viên và nhân viên những công cụ khiến học trở nên khác biệt trong lĩnh vực họ lựa chọn. Chúng tôi làm việc cùng nhau để tạo ra tầm nhìn cho trường, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau cũng như sự khác biệt mỗi cá nhân.

Đạo đức và trách nhiệm

Chúng tôi thúc đẩy trách nhiệm cá nhân trách nhiệm xã hội ở trường đại học và các mối quan hệ bên ngoài.

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...