Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

Durham University
2 years ago

Ngoại ngữ nào phù hợp với bạn

Nếu bạn đang băn khoăn về việc lựa chọn ngôn ngữ để học, những gợi ý sau có thể giúp ích. Bạn muốn học để tìm hiểu về văn hoá hay muốn giao tiếp khi du lịch đến nhiều nước? Bạn có thể dựa vào những tổng kết về các loại ngôn ngữ dưới đây.

Ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của nhiều ng ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...