Bạn muốn đi du học ?

Bạn muốn có học bổng?

Durham University
5 years ago

TỰ XOAY SỞ CHI PHÍ HỌC THẠC SĨ MÀ KHÔNG CẦN VAY NGÂN HÀNG

Hannah Barr: 3 công việc làm thêm, học bổng và hỗ trợ gia đình

Tuổi: 22

Khóa học: Thạc sĩ Thần học, Đại học Exeter

Chi phí của khóa học: 6,700 bảng Anh

Tổng chi phí (bao gồm chỗ ở, đi lại, thực phẩm): 12.260 bảng Anh

Cách Hannah xoay ...

Xem Thêm

Error

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...

ĐANG XỬ LÝ VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT...